Детско училище Фоти Тел: +359 89 684 5529
 

Адрес

гр. Банкя, ул. П. Волов 2, пощенски код: 1320

Работно време

Работното време на детско училище “Фоти” е от 7:00 до 19:00.

При необходимост на родителите, осигуряваме нощувка и гледане на дете в почивни дни.

По желание на родителя, отглеждането и обучнието на детето може да е полудневно.