Детско училище Фоти Тел: +359 89 684 5529

База

Сградата е приспособена, според изискванията на ХЕИ и противопожарната безопасност, за малко училище. Имаме и становище на ...

Освен учебните стаи, разполагаме с кухня, трапезария, и физкултурен салон. В специална стая предлагаме почасово отглеждане на деца.

В двора на заведението има детска площадка с катерушки, люлки, корабче, пързалки, пясъчник, гъбка, поточе, къщичка, камина и малка спортна площадка.

Прилежащата към училището площ е отделена от парка със зелена ограда.

Осигурен е превоз по желание на родителите.